Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Welkom bij de FAQ voor zorgverleners en onderzoekers! 👋 📖

Deze pagina is bedoeld om een overzicht te geven van alle artikelen voor zorgverleners en onderzoekers die MS Sherpa gebruiken om MS-ziekteactiviteit bij personen met MS te monitoren. Wij streven ernaar hiermee het gebruik van MS Sherpa zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onderstaande pagina´s bevatten uitleg, achtergrondinformatie en tips bij het inzien van resultaten, administratie en meer.

Mocht u er aan de hand van deze artikelen niet uit komen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

 

Hoofdlijnen van de FAQ (klik op een van de onderliggende pagina’s om alle vragen in te zien)

Child pages (Children Display)
pageFAQ voor zorgverleners en onderzoekers