MS sherpa

Waarom zit er zoveel variatie tussen mijn looptesten?

Dit zijn wel meetfouten die onderdeel zijn van onze gevalideerde looptest. De kracht van MS sherpa zit in het herhaalde meten, niet in de nauwkeurigheid van de individuele meting. Wij instrueren ook de artsen om niet alleen naar de ruwe data te kijken, maar naar het door een statistisch model geschatte niveau. Daarin worden de meetfouten als het ware “uitgemiddeld”. De ene keer gaf de test een fout van 20 meter te veel aan, de andere keer was het 20 meter te weinig. Het model zal de metingen combineren en tot een niveau komen dat er precies tussenin ligt.

Door regelmatig te blijven meten wordt de betrouwbaarheid van het geschatte niveau hoger, en weet het model steeds beter welke meetpunten grote uitschieters zijn, en welke waarschijnlijk dichter bij het onderliggende niveau zitten.

Sherpa b.v | all rights reserved | info@mssherpa.nl