MS sherpa

Voor zorgverleners - Overige vragen over persoonsgegevens

Als u andere vragen of klachten heeft over persoonlijke informatie, dan kunt u contact opnemen via onze support pagina.

Voor algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken.

Sherpa b.v | all rights reserved | info@mssherpa.nl